Aplikace paměťové pěny

2021-07-13

Vzhledem k obtížnosti výroby a vysoké ceně je hlavní aplikacípaměťová pěnaje chránit lidské tělo a lze jej nalézt v nejmodernějších zařízeních a nejdražších produktech. Například v oblasti extrémně rychlého kosmonautiky a letectví uplatňuje svou super schopnost absorbovat kinetickou energii a nárazy; ve statickém prostředí, jako je spánek, sezení apod., je nutná jeho deformace, aby se vyrovnal povrchový kontaktní tlak, který nese váhu, a udržela se krevní cirkulace měkkých tkání. Požadované nízkotlaké prostředí; poskytuje jemnou podporu v prostředí udržování polohy.
Míra propagace paměťové pěny je přímo úměrná kapacitě spotřeby země/regionu. Aplikace je velmi populární ve vyspělých zemích, zatímco rozvojové země teprve začaly. V Číně je podíl pultů se špičkovým spotřebním zbožím ve vyspělých přímořských městech poměrně velký. Mezi aplikačními produkty jsou jako jedny z prvních propagovány polštáře z paměťové pěny.